ساعت کاری شعب بورس سکه گلدن آرت

صبح 10 تا 13
بعد ظهر 16:30 تا 20.30
تمامی روزها تعطیل و تعطیلات تقویمی بورس سکه گلدن آرت تعطیل می باشد.
شعبه یک
کرج میدان آزادگان برج میلاد طبقه همکف (بورس طلا) پلاک دو
02632570013
02632570014

آدرس شرکت

شعبه دو

کرج چهارراه نبوت مرکز خرید مهستان بورس طلا و جواهر واحد 359

بورس سکه گلدن آرت

09121610270

شعبه سه

کرج . میدان آزادگان برج میلاد طبقه همکف (بورس طلا) پلاک بیست

09121610270